Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_K03
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
potrafi wykorzystać techniki negocjacyjne, pełnić rolę arbitra, mediatora i negocjatora w sytuacji konfliktu społecznego
Reference to ALO:
  • S2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  • S2A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • S2A_K05
    umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności