Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_K04
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
potrafi współdziałać w budowaniu projektów społecznych, przewidywać wielokierunkowe skutki swej działalności oraz ponosić za nią odpowiedzialność
Reference to ALO:
  • S2A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • S2A_K05
    umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności