Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_K05
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
potrafi komunikować się z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie, przekazywać i bronić swoich poglądów, wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, posiada umiejętności retoryczne i erystyczne.
Reference to ALO:
  • S2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  • S2A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role