Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_K06
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
ma świadomość konieczności tworzenia (współtworzenia) instytucji publicznych, organizacji gospodarczych, prywatnych i non- profit w obszarze działalności społecznej, a także podejmowania samodzielnej działalności w interesie publicznym lub własnym
Reference to ALO:
 • S2A_K02
  potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • S2A_K05
  umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności
 • S2A_K07
  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
 • S2A_K03
  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania