Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_K07
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny
Reference to ALO:
  • S2A_K06
    potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
  • S2A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania