Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_K08
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny, poszerzoną o umiejętność aktywnego propagowania takich postaw
Reference to ALO:
  • S2A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu