Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_K09
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
potrafi odpowiedzialnie projektować i wykonywać zadania zawodowe
Reference to ALO:
  • S2A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • S2A_K06
    potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny