Field learning outcome data:
Code:
FM1A_K01
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Reference to ALO:
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  • M1_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie