Field learning outcome data:
Code:
FM2A_K01
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Reference to ALO:
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  • M2_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób