Field learning outcome data:
Code:
IS2A_U10
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi wskazać obszary zastosowań tworzonych aplikacji, dostrzega ekonomiczne i komercyjne aspekty stosowanych rozwiązań
Reference to ALO:
  • T2A_U14
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich