Field learning outcome data:
Code:
IS2A_U17
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi integrować wiedzę obejmującą budowę i działanie mikroprocesora/mikrokontrolera oraz wybrane algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów w celu wykorzystania jej w realizacji zadania inżynierskiego, zgodnie z zadaną specyfikacją
Reference to ALO:
  • T2A_U17
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne