Field learning outcome data:
Code:
ZIP2A_U13
Covered field of study:
Management and Production Engineering
Learning outcome:
potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia
Reference to ALO:
  • T2A_U05
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia