Field learning outcome data:
Code:
ZIP2A_U17
Covered field of study:
Management and Production Engineering
Learning outcome:
posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji
Reference to ALO:
  • S2A_U07
    posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie