Field learning outcome data:
Code:
ZIP2A_U18
Covered field of study:
Management and Production Engineering
Learning outcome:
potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi z zakresu zarządzania oraz inżynierii produkcji
Reference to ALO:
  • T2A_U11
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi