Field learning outcome data:
Code:
ZIP2A_U19
Covered field of study:
Management and Production Engineering
Learning outcome:
potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii produkcji
Reference to ALO:
  • T2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów