Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_U24
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
ma umiejętność stosowania w pracy lub nauce wiedzy specjalistycznej z określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu ( w powiązaniu ze specjalnością)
Reference to ALO:
  • S2A_U06
    posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy