Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_K10
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
ma świadomość wpływu prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko naturalne i otoczenie
Reference to ALO:
  • S2A_K05
    umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności