Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Tax Law
Learning outcome:
Zna podstawowe pojęcia, elementy techniki, klasyfikacje oraz funkcje i zasady podatków.
Connections with FLO:
  • ZP2A_W01
    zna współczesne doktryny i teorie ekonomiczne posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie
  • ZP2A_W02
    zna i rozumie istotę oraz dynamikę współczesnych systemów gospodarczych i politycznych oraz ich współzależność