Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Tax Law
Learning outcome:
Zna przedmiot i rozumie zasady opodatkowania podatkami dochodowymi (od osób fizycznych, od osób prawnych).
Connections with FLO:
  • ZP2A_W14
    zna zaawansowane metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością)
  • ZP2A_W15
    zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa
  • ZP2A_W24
    zna zasady funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw