Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Financial Reporting Standards
Learning outcome:
Zna podstawowe przepisy regulujące sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Connections with FLO:
  • ZP2A_W16
    zna i rozumie przepisy, dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz przepływ towarów, usług i ludzi na jednolitym rynku europejskim