Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Macroeconomics
Learning outcome:
przedstawia zaawansowane metody pomiaru działalności w skali makro z uwzględnieniem ich cech specyficznych
Connections with FLO:
  • ZP2A_W02
    zna i rozumie istotę oraz dynamikę współczesnych systemów gospodarczych i politycznych oraz ich współzależność
  • ZP2A_W03
    zna i rozumie skutki ekonomiczne i społeczne różnic w zaawansowaniu gospodarczym państw i regionów