Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Macroeconomics
Learning outcome:
przedstawia funkcjonowanie gospodarki otwartej i jej charakterystykę, w tym bilans płatniczy i czynniki kształtujące kursy walut
Connections with FLO:
 • ZP2A_W01
  zna współczesne doktryny i teorie ekonomiczne posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie
 • ZP2A_W02
  zna i rozumie istotę oraz dynamikę współczesnych systemów gospodarczych i politycznych oraz ich współzależność
 • ZP2A_W03
  zna i rozumie skutki ekonomiczne i społeczne różnic w zaawansowaniu gospodarczym państw i regionów
 • ZP2A_W16
  zna i rozumie przepisy, dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz przepływ towarów, usług i ludzi na jednolitym rynku europejskim
 • ZP2A_W25
  ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją a naukami społecznymi