Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Macroeconomics
Learning outcome:
prezentuje szczegółowo cele i instrumenty prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej na tle aktualnej sytuacji w gospodarce
Connections with FLO:
  • ZP2A_U02
    ma umiejętność dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i paradygmatów badawczych
  • ZP2A_U03
    umie dokonywać identyfikacji i formułowania (strukturalizacji) problemów badawczych pozwalających na analizę złożonych problemów, procesów i zdarzeń w skali organizacji, gospodarki krajowej, a także w skali globalnej
  • ZP2A_U21
    potrafi dokonać interpretacji wybranych problemów współczesnej gospodarki i biznesu w świetle dorobku i poglądów autorytetów ekonomii i naukowego zarządzania