Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Macroeconomics
Learning outcome:
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny
Connections with FLO:
  • ZP2A_K07
    potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny