Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Quantitative Methods in Management
Learning outcome:
Potrafi budować modele ilościowe do analizy i prognozowania przebiegu wybranych problemów w przedsiębiorstwie. Modele takie potrafi rozwiązywać (również z wykorzystaniem programu komputerowego) i przeprowadzić analizę wrażliwości znalezionego rozwiązania.
Connections with FLO:
  • ZP2A_U05
    ma umiejętność modelowania i przewidywania przebiegu wybranych procesów w przedsiębiorstwie (instytucji) przy użyciu zaawansowanych metod ekonometrycznych i narzędzi informatycznych oraz udziale specjalistów