Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Quantitative Methods in Management
Learning outcome:
Identyfikuje metody ekonometryczne znajdujące zastosowanie w modelowaniu i prognozowaniu procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Connections with FLO:
  • ZP2A_W12
    zna specjalistyczne zastosowania metod ekonometrycznych i analizy systemowej służące modelowaniu i prognozowaniu stanów i procesów przedsiębiorstwa