Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Quantitative Methods in Management
Learning outcome:
Zna zaawansowane metody i narzędzia statystyczne stosowane w zarządzaniu
Connections with FLO:
  • ZP2A_W11
    zna specjalistyczne zastosowania zaawansowanych metod statystycznych oraz narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych w organizacji