Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Economics
Learning outcome:
Zna współzależności pomiędzy kategoriami ekonomicznymi i uwarunkowania decyzji gospodarczych.
Connections with FLO:
  • IP3A_W01
    Posiada zawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.
  • IPM3A_W01
    Posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.