Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Public Finance
Learning outcome:
Zna współczesne zasady funkcjonowania finansów publicznych, posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie
Connections with FLO:
  • ZP2A_W03
    zna i rozumie skutki ekonomiczne i społeczne różnic w zaawansowaniu gospodarczym państw i regionów