Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Instumenty rynków finansowych
Learning outcome:
Definiuje literaturowe strategie inwestycyjne
Connections with FLO:
  • ZP2A_W01
    zna współczesne doktryny i teorie ekonomiczne posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie