Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Instumenty rynków finansowych
Learning outcome:
Potrafi wykorzystać aparat ekonometrii do ilościowego opisu i optymalizacji zarządzania portfelem aktywów kapitałowych.
Connections with FLO:
  • ZP2A_U05
    ma umiejętność modelowania i przewidywania przebiegu wybranych procesów w przedsiębiorstwie (instytucji) przy użyciu zaawansowanych metod ekonometrycznych i narzędzi informatycznych oraz udziale specjalistów