Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Instumenty rynków finansowych
Learning outcome:
Ma umiejętność formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązywanie typowych problemów dużego inwestora instytucjonalnego.
Connections with FLO:
  • ZP2A_U02
    ma umiejętność dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i paradygmatów badawczych