Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Instumenty rynków finansowych
Learning outcome:
Potrafi uczestniczyć w budowie projektów zadaniowych, objaśniając aspekty finansowe dużego inwestora instytucjonalnego.
Connections with FLO:
  • ZP2A_K02
    potrafi kierować zespołami i przedsięwzięciami, proponować ich kształt programowy, organizacyjny i prawny