Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Instumenty rynków finansowych
Learning outcome:
Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji.
Connections with FLO:
  • ZP2A_K09
    potrafi odpowiedzialnie projektować i wykonywać zadania zawodowe