Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Audyt wewnętrzny i rewizja finansowa
Learning outcome:
Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych przepisów prawa regulujących działalność audytu wewnętrznego i rewizji finansowej
Connections with FLO:
  • ZP2A_W16
    zna i rozumie przepisy, dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz przepływ towarów, usług i ludzi na jednolitym rynku europejskim