Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Modern Management Concepts
Learning outcome:
Klasyfikuje przebieg procesu zarządzania i jego składowych w warunkach rosnącej dynamiki otoczenia i zmian funkcjonowania gospodarki rynkowe.
Connections with FLO:
  • ZP2A_W15
    zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa
  • ZP2A_W22
    ma wiedzę w zakresie wizji przedsiębiorstwa (organizacji) przyszłości integrującą poglądy klasycznej i współczesnej teorii organizacji i zarządzania