Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Modern Management Concepts
Learning outcome:
Zna i potrafi zinterpretować przebieg procesu zarządzania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
Connections with FLO:
  • ZP2A_W15
    zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa