Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Modern Management Concepts
Learning outcome:
Rozpoznaje i wyjaśnia zależności zachodzące między warunkami otoczenia a modelami organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem struktur organizacyjnych
Connections with FLO:
  • ZP2A_W21
    zna metodykę projektowania struktur organizacyjnych oraz implementacji ich wzorców
  • ZP2A_W22
    ma wiedzę w zakresie wizji przedsiębiorstwa (organizacji) przyszłości integrującą poglądy klasycznej i współczesnej teorii organizacji i zarządzania