Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Modern Management Concepts
Learning outcome:
Zaprojektuje nowe rozwiązanie w systemie organizacji i dokona oceny przewidywanych efektów.
Connections with FLO:
 • ZP2A_W07
  zna współczesny dorobek teoretyczny psychologii (poznawczej, decyzji) oraz socjologii organizacji i odnosi go do rzeczywistych problemów zarządzania
 • ZP2A_W08
  zna współczesne koncepcje organizacji pracy zespołowej
 • ZP2A_W09
  zna style przywództwa i ich uwarunkowania
 • ZP2A_W20
  ma wiedzę o istocie i znaczeniu instytucjonalizacji działań zespołowych