Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Metaheuristics
Learning outcome:
potrafi dobrać metodę rozwiązania do przedstawionego problemu decyzyjnego
Connections with FLO:
  • IP3A_U01
    Potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności.
  • IPM3A_U01
    Potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności.