Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Metaheuristics for production planning
Learning outcome:
potrafi dobrać metodę rozwiązania do przedstawionego problemu planowania produkcji
Connections with FLO:
  • IP3A_U01
    Potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności.
  • IPM3A_U01
    Potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności.