Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Metaheuristics for production planning
Learning outcome:
potrafi napisać program realizujący wybraną metaheurystykę dla celów planowania produkcji
Connections with FLO:
  • IP3A_U03
    Potrafi zdefiniować cele naukowe oryginalnego projektu badawczego, dobrać właściwe metody ich osiągnięcia, opracować adekwatną procedurę badawczą oraz efektywnie ją zastosować w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej.
  • IPM3A_U03
    Potrafi zdefiniować cele naukowe oryginalnego projektu badawczego, dobrać właściwe metody ich osiągnięcia, opracować adekwatną procedurę badawczą oraz efektywnie ją zastosować w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej.