Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Rachunkowość zarządcza
Learning outcome:
rozumie rolę systemu rachunkowości zarządczej w procesie kreowania wartości
Connections with FLO:
  • ZP2A_W15
    zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa