Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Controlling strategiczny
Learning outcome:
rozumie znaczenie controllingu w zarządzaniu strategicznym
Connections with FLO:
  • ZP2A_W13
    zna specjalistyczne zastosowania metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji grupowych, decyzji wieloaspektowych