Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Controlling strategiczny
Learning outcome:
zyskuje wiedzę o najważniejszych metodach controllingu strategicznego
Connections with FLO:
  • ZP2A_W13
    zna specjalistyczne zastosowania metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji grupowych, decyzji wieloaspektowych
  • ZP2A_W14
    zna zaawansowane metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością)