Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Controlling strategiczny
Learning outcome:
umie przygotować analizy wspierające opracowanie i implementację strategii organizacji
Connections with FLO:
  • ZP2A_U19
    rozumie i potrafi stosować koncepcje i instrumenty finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem