Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Teaching Practice 1
Learning outcome:
Zan metody dydaktyczne stosowane w kształceniu dorosłych.
Connections with FLO:
  • IP3A_W05
    Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych stosowanych w kształceniu dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem metod kształcenia na odległość.
  • IPM3A_W05
    Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych stosowanych w kształceniu dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem metod kształcenia na odległość.