Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Management of smart city
Learning outcome:
umie zinterpretować inteligentne systemy transportu
Connections with FLO:
  • IP3A_U01
    Potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności.
  • IPM3A_U01
    Potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności.