Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Produkty bankowe i ubezpieczeniowe
Learning outcome:
Potrafi dyskutować na temat wad i zalet danych prouktów bankowych i ubezpieczeniowych
Connections with FLO:
  • ZP2A_K07
    potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny