Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Produkty bankowe i ubezpieczeniowe
Learning outcome:
Definiuje cele, zasady funkcjonowania poszczególnych produktów bankowych i ubezpieczeniowych
Connections with FLO:
  • ZP2A_W27
    ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy otoczeniem zewnętrznym przedsiębiorstwa ( w tym otoczeniem naturalnym), a jego rozwojem